De Brugpartij

De nieuwe progressieve partij van Geel, die begin dit jaar ontstond, is geen Partij Zonder Naam meer. Met ‘De Brugpartij’ heeft ze de naam gevonden waarmee ze naar de lokale verkiezingen wil gaan en nadien een nieuwe wind wil doen waaien in Geel. Mensen opnieuw met mekaar verbinden, is precies wat de partij voor ogen heeft.

Niet lang na de jaarwissel ontstond in Geel een nieuwe politieke partij. De plaatselijke afdelingen van Groen, de sp.a en Beweging.net vormden een centrumlinks front dat door progressieve onafhankelijken wordt versterkt. Het project ging als ‘De Partij Zonder Naam’ door het leven tot er vorig weekend, na een zoektocht waarbij ook de vele mensen in de achterban betrokken werden, een definitieve naam uit de bus kwam. Het is ‘De Brugpartij’ geworden.
“Deze naam is bijzonder toepasselijk voor wat we willen doen en blijven doen”, zegt lijsttrekker Dirk Kennis. “Ze kwam tot stand door Groen, de sp.a en Beweging.net te verbinden met mekaar en met progressieve onafhankelijken. Onze reden van bestaan is dat we de Gelenaar en het beleid opnieuw met mekaar willen verbinden door een brug te slaan over de kloof tussen de burger en de politiek. We gaan daarbij o.a. voor een nieuw dorpenbeleid, dat de afstand tussen de acht Geelse deeldorpen en het centrum zal overbruggen. Het is onze overtuiging dat je in alle beleidsprocessen mensen met mekaar moet verbinden en nieuwe verbonden moet sluiten. Wij zullen voor die bruggen zorgen en we nodigen iedere Gelenaar uit om erover te komen!”
De naam van De Brugpartij is ondanks zijn kennelijke vanzelfsprekendheid erg origineel. Er is op deze wereld geen enkele politieke partij, in eender welke taal, onder die naam bekend.
De Brugpartij werkte de voorbije twee maanden aan een startnota, waarin de voornaamste klemtonen en al enkele concrete voorstellen voor een vernieuwend beleid vervat liggen. Vrijdag startten er vier werkgroepen met betrokken sympathisanten en externe (lokale) experts, die het programma verder zullen voeden en inspireren. Voor die startsessie daagde bijzonder veel volk op. Alle concrete voorstellen zullen op hun haalbaarheid worden afgetoetst. De komende weken wordt het op inhoudelijk vlak erg druk voor De Brugpartij, maar ze kan op veel belangstelling rekenen en op de medewerking van vele Gelenaars die dat bruggen bouwen helemaal zien zitten.